Skip to content

Trần Văn Trọng

Trần Văn Trọng: Ông Trần Văn Trọng là một chuyên gia hàng đầu về sắt thép tại Việt Nam. Ông có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này và đã chia sẻ kiến thức của mình thông qua việc giảng dạy và tư vấn cho các doanh nghiệp.