Cắt CNC Plasma

Các dịch vụ liên quan đến gia công cắt CNC Plasma theo yêu cầu của khách hàng, với hệ thống máy máy móc hiện đại nhập khẩu từ Mỹ.