Gia công thép

Các dịch vụ liên quan đến gia công cắt, chấn ép thép tấm, thép la theo yêu cầu của khách hàng.