Hoạt động công ty

Thông thông tin sự kiện hoạt động của công ty thép Phú Châu.