Gia công cắt chấn u50 cánh 80 thép 5li

Phú châu chuyên nhận gia công cắt chấn U 5-10 ly  các kích cỡ theo yêu cầu với giá tốt nhất.