Gia công chấn thép tấm 5 ly (5mm)

Phú châu chuyên nhận gia công cắt chấn ép thép tấm các kích cỡ theo yêu cầu với giá tốt nhất.