Máy cắt thép tấm 6m x 12ly KRUMAN

Phú Châu vừa nhập máy cắt thép tấm 6m x 12 ly hiệu KRUMAN – CLS6012-NC để phục vụ khách hàng có nhu cầu cắt thép tấm.