Máy xả thép cuộn 2m – 10li Hiệu Kansai

Phú Châu đang cần bán máy xả thép cuộn 2m – 10  li Hiệu Kansai của Nhật sản xuất. Máy chất lượng, đang sử dụng tốt.