Thép Hộp 4×8 1.4 ly

Phú Châu cần thanh lý gấp 500 cây thép hộp 4×8 1.4 ly với giá tốt nhất tại TPHCM.