Thép ống mạ kẽm

Phú châu chuyên cung cấp các sản phẩm thép ống mã kẽm Phi 20 – 110mm và độ dày từ 1mm đến 4.5mm